?!DOCTYPE html> (浙江,义乌)氧化镁防火电?厂家,价格) - 金华市梅兰日兰电气有限公?/title> <meta name="Keywords" content="氧化镁防火电?> <meta name="Description" content="为你详细介绍氧化镁防火电缆产品内?包括氧化镁防火电缆的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有氧化镁防火电缆新闻以及最新的市场氧化镁防火电缆价?咨询电话:0579-82361696"> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <SCRIPT type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/jquery-1.4.2.js"></SCRIPT> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/cloud-zoom.1.0.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/picCloud.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/lib.js"></script> <link href="/template/NESTXY00007/css/cloud-zoom.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00007/css/picCloud.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NESTXY00007/css/productComApp.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/NESTXY00007/js/resizeImage.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金华市梅兰日兰电气有限公司为您免费提?a href="/">金华电缆</a>?a href="/supply/">金华电线电缆批发</a>?a href="/news/">金华电线厂家</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20180228043555.jpg" alt="金华市梅兰日兰电气有限公? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华市梅兰日兰电气有限公? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境,创造价?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工程领航?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国服务?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询? <a rel="nofollow" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">网站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/about/">关于我们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/about/">公司简?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">招贤纳士</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/jszs/">技术知?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/contact/">联系我们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/mmdl/">万马电缆</a></li> <li><a href="/mmdx/">万马电线</a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/mmdl/">万马电缆</a> > <a href="/mmdl/kwdl/">矿物电缆</a> > <a href="/supply/50.html">氧化镁防火电?/a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <article class="ny-shuoming text-center"> <h1>氧化镁防火电?/h1> <p>日期?018-03-17 0:00:00 / 来源?a href='http://www.d28m.com/supply/50.html'>http://www.d28m.com/supply/50.html</a></p> </article> <article class="info"> <div><div class="picimg_wj"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803171019393553212959011.jpg?path=www.d28m.com/uploads/cp/201803171019393553212959011.jpg" alt="氧化镁防火电? width="230" height="230" onload="imgZoomer(this,230,230)" /></div></div> <div class="bd"> <div><p> <span style="font-size:14px;">       <a href="/supply/50.html" target="_blank">氧化镁防火电?/a>制造工艺比较复杂。氧化镁防火电缆制造工艺主要有两种方法,一是先在外层的无缝铜管与核心的铜芯导体之间灌入氧化镁晶体粉,然后进行压实;二是先将氧化镁粉压制成空心的圆柱,将它穿入导体和铜管之间,然后通过拉拔——退火——再拉拔等多道工序循环反复进而制成电缆。需要注意的是,在氧化镁防火电缆的加工过程中需要不断检测氧化镁的密实性和铜管的气密性等项目。通过对氧化镁防火电缆制作过程和方法的了解,我们可以看出氧化镁防火电缆的结构主要由三部分组成:外层的无缝铜管护套、中间起绝缘作用的氧化镁晶体粉、核心作为导体的铜棒?/span><span style="font-size:14px;"></span> </p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803171019467153212911501.jpg" alt="" /> </p></div> </div> <p align="center" class="pageLink"></p> <p class="text-left">相关标签?a href='/key.aspx?k=%bf%f3%ce%ef%b5%e7%c0%c2'>矿物电缆</a>,<a href='/key.aspx?k=%d1%f5%bb%af%c3%be%b7%c0%bb%f0%b5%e7%c0%c2%bc%db%b8%f1'>氧化镁防火电缆价?/a>,<a href='/key.aspx?k=%d1%f5%bb%af%c3%be%b7%c0%bb%f0%b5%e7%c0%c2%c5%fa%b7%a2'>氧化镁防火电缆批?/a>,</p> <p class="text-right">作者:www.d28m.com</p> </article> <hr class="m-sx-40" /> <p>上一条:<a href="/supply/51.html">矿物质防火电?/a></p> <p>下一条:<a href="/supply/49.html">氧化镁电?/a></p> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入关键?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜索" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">相关新闻<small>Related</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="text-center"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="xgcp"> <h3>相关产品</h3> <hr class="small"/> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/48.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803171015352303212966195.jpg?path=www.d28m.com/uploads/cp/201803171015352303212966195.jpg" alt="矿物质电? class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/47.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803171011225583212988604.jpg?path=www.d28m.com/uploads/cp/201803171011225583212988604.jpg" alt="矿物绝缘电力电缆" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/46.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803171008007133212935964.jpg?path=www.d28m.com/uploads/cp/201803171008007133212935964.jpg" alt="MI电缆" class="img-responsive"></a> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-3 col-md-3"> <a rel="nofollow" rel="nofollow" href="/supply/45.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/32129/201803171000420393212968133.jpg?path=www.d28m.com/uploads/cp/201803171000420393212968133.jpg" alt="矿物铝合金电? class="img-responsive"></a> </div> </div> </div> </article> </div> <hr class="m-sx-40" /> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>浙江省金华市五一?71?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="http://www.d28m.com">www.d28m.com</a></li> <li class="sns"> <a title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.d28m.com(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)金华市梅兰日兰电气有限公?br /> <p>金华电线哪家好?供应订做多少钱?金华电线电缆价格怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供金华电线电缆、金华电缆厂家、金华电线批发、金华电缆价格等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/ningbo.html" title="宁波" target="_blank" >宁波</a> <a href="/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a href="/jinhuajiquanguogedi.html" title="金华及全国各? target="_blank" >金华及全国各?/a></p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1272814384'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1272814384%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a rel="nofollow" target="_blank">浙ICP?8004580?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">网站首页</a></li> <li><a href="/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品欣赏</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/sitemap.html">网站地图</a></li> <li><a href="/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/about/">公司简?/a></li> <li><a href="/about/about4.html">招贤纳士</a></li> <li><a href="/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链申请QQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品项目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>返回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <a href="http://www.d28m.com/">͵ ͵ ŷͼƬר</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>